من و پسرم: 2009من و پسرم: 2009

من و پسرم: 2009

دفاع کننده پونزده تا بیست دقیقه وقت داشت تا هرچی تو چنته داشت و تو چار پنج سال اندوخته بود رو بریزه رو داریه. ... تونستند برنج ها رو با ویتامین a و آهن غنی بکنند. ... مورد دیگه تولید توکسین هست که در ...
sohail, ariayesohail, ariaye

sohail, ariaye

این تکمیل کننده بحث ما از قبایل باشنده بلوچستان، گیدروسیای قدیمی، منطقه ستراپی هفدهم هیرودوتس است. ... از سواحل دریای لونی درراجواره، مری همان موری پراماره، نندو همان نندی ختری، پولادی عین ...
اندیشه: 2018 اندیشه: 2018

اندیشه: 2018

بطور نمونه ،پاکستان هم دموکراسی دارد هم تولید کننده وصادرکننده ای تروریسم مذ هبی به افغانستان ومنطقه وجهان می باشد. افزون برآن ،درافغانستان زیراشغال امریکا هم، به دموکراسی یدک کشیده می شود.
 پنجره ی به سوی مخاطب پنجره ی به سوی مخاطب

پنجره ی به سوی مخاطب

پنجره ی به سوی مخاطب تحلیل مسائل افغانستان، منطقه و جهان با رویکرد علمی و تئوریک, مطالعات سیاسی و روابط بین الملل پنجره ی به سوی مخاطب
اندیشه اندیشه

اندیشه

بنا برآن ، دراخیر این بخش از نوشته ، به غنی فا شیست وتیم فا شیستی او می گو یم که کشور چند قومی افغا نستان به قا نون نا متمرکز وکثرت گرا وبرآورنده ی خوا سته های مشروع وقا نونی همه قوم ها نیازمبرم ...
Blogger HumanismBlogger Humanism

Blogger Humanism

Humanism. Feb. 26. چرا امریکا نتوانست حکومت های کرزی استعمارزی وغنی استعمارزی را استوارنما ید؟. / ابراهیم ورسجی. نهم ماه دلو سا ل 1399 درروز پا نزدهم ماه حوت سا ل 1398 ، مقا له ای زیر عنوان : " امریکا ؛ ازجنگ ...
اندیشه اندیشه

اندیشه

پیش نو یس ابرا هیم ورسجی هفد هم ماه جوزا ، سا ل 1400 به فا شیسم / Fascism ونماد های کهنه ونو آن ، به این خا طرپیش نو یس ارا یه می کنم که ، نخست ،به فرهنگ های واژه شنا سی ازنگاه های گونه گون می روم ، ود وم ، به بررسی فا شیسم وزاد گاه ...
آزادی، واجب تر از نان شب! | ایران گلوبالآزادی، واجب تر از نان شب! | ایران گلوبال

آزادی، واجب تر از نان شب! | ایران گلوبال

· اقبالی عزیز، شاید این قسمت از مقاله ی من که در حقیقت از یک کتاب است تحت عنوان«ایران در آستانه انقلاب دموکراتیک» به برخی از پرسشها ی شما در مورد اقدامات مهم یا به قول شما اولویتها پاسخ دهد:لینک ...
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:ایران به نداشتن سلاح اتمی متعهد ...سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:ایران به نداشتن سلاح اتمی متعهد ...

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:ایران به نداشتن سلاح اتمی متعهد ...

نیویورک ایرنا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح اتمی است و برای تولید نکردن سلاح اتمی مطابق آن متعهد است.
واژه‌نامه گویش فراهانی پژوهش‌های ایرانیواژه‌نامه گویش فراهانی پژوهش‌های ایرانی

واژه‌نامه گویش فراهانی پژوهش‌های ایرانی

واژه‌نامه گویش فراهانی. رضا مرادی غیاث آبادی. جمعه ۶ آبان ۱۳۹۰. بخشی از کتاب «فراهان‌نامه، نگاهی به فرهنگ و آداب‌ورسوم مردم فراهان» از اسماعیل مرادی غیاث آبادی و این نگارنده. زبان‌ها، گویش ...
Humanism: نگا هی به ائتلاف های بی دستاورد اشرف غنی وژنرا ل ...Humanism: نگا هی به ائتلاف های بی دستاورد اشرف غنی وژنرا ل ...

Humanism: نگا هی به ائتلاف های بی دستاورد اشرف غنی وژنرا ل ...

· نگا هی به ائتلاف های بی دستاورد اشرف غنی وژنرا ل دوستم / ابرا هیم ورسجی. بیست وهشتم ماه ثور، سا ل 1400 درافغا نستان ، در بیست سا ل گذ شته ، همه ائتلاف های گروهی ی درون وبیرون حکومتی ، فرصت طلبا نه ...
دان قهوه کنیا : ویژگی‌ها و تاریخچه قهوه در این کشور | خانه ...دان قهوه کنیا : ویژگی‌ها و تاریخچه قهوه در این کشور | خانه ...

دان قهوه کنیا : ویژگی‌ها و تاریخچه قهوه در این کشور | خانه ...

سپس در سال 1904 با افزایش مزارع قهوه در کنیا شهرتش در جهان بیشتر شد و جزو کشور های مهم تولید کننده قهوه قرار گرفت. در ابتدا هیچ مقرراتی در مورد کشت محصولات زراعی ، تولید ، فرآوری ، درجه بندی و ...
یکصد وپا نزدهمین سا لیا د شهادت میرمحمدعظیم بیگ سه پاییکصد وپا نزدهمین سا لیا د شهادت میرمحمدعظیم بیگ سه پای

یکصد وپا نزدهمین سا لیا د شهادت میرمحمدعظیم بیگ سه پای

در ماه اگست همان سال جنگ تعین کننده در اجرستان در گرفت شهید محمد عظیم بیگ سه پای درین جنگ موفقیت داشت اما در جریان این جنگ پیروز مندانه خبر شکست نیرو های محمد امیربیگ ایلخانی در جبهه یکاولنگ ...
nabizadah10,siasi, ariayenabizadah10,siasi, ariaye

nabizadah10,siasi, ariaye

در ماه اگست همان سال جنگ تعین کننده در اجرستان در گرفت شهید محمد عظیم بیگ سه پای درین جنگ موفقیت داشت اما در جریان این جنگ پیروز مندانه خبر شکست نیرو های محمد امیربیگ ایلخانی در جبهه یکاولنگ ...
Blogger HumanismBlogger Humanism

Blogger Humanism

نگاه منتقدا نه ازاین نگاه که ، چسپ اسلام هم به جمهوریت غنی هم به امارت طا لبان ، هما نندی دارد به این که شیطان درکنار رسول ص جا بجا کرده شود. جا بجای بی مورد وازهرنگاه قا بل سرزنش!
ناکامی در سیاست و پریشانی در مدیریتناکامی در سیاست و پریشانی در مدیریت

ناکامی در سیاست و پریشانی در مدیریت

در هفته های اخیر، دامنه نا امنیها در افغانستان شدت بیسابقه ای یافته است. بر اساس شواهد و گزارشها ، گروه طالبان یک ولسوالی را در ارزگان وسه ولسوالی دیگر را در هلمند به تصرف خود در اورده وگستره فعالیتهای نظامی و اقداما ت ...
ادب پارسی در گذر زمان ادب پارسی در گذر زمان

ادب پارسی در گذر زمان

بعد از این تحولات و از سال 1300ش‌، تولید آثار ادبی‌ و خواندنیهای ... ادبیاتی غنی و راهبردی در عرصه ی منطقه و جهان مطرح باشد. ... نيزهما نندی دارند. اما به نظر می‌رسد که اين کلمه پايه باشد.
من و پسرم: اوت 2009من و پسرم: اوت 2009

من و پسرم: اوت 2009

تونستند برنج ها رو با ویتامین a و آهن غنی بکنند. از جوانب دیگۀ مثبت زیست محیطی این بود که مشخص شده که برنجهای GM، قادر به جذب دی اکسید کربن هوا برای فتو سنتزشون هستند (چیزی در حدود 33% بیشتر)!
Sahib Bibi Aur Ghulam Sahib Bibi Aur Ghulam WikipediaSahib Bibi Aur Ghulam Sahib Bibi Aur Ghulam Wikipedia

Sahib Bibi Aur Ghulam Sahib Bibi Aur Ghulam Wikipedia

صاحب بی بی اور غلام ( ترجمه . استاد ، همسر و برده) یک فیلم هندی هندی به زبان موسیقی تراژدی هندی محصول 1969 گورو دوت و به کارگردانی ابرار الوی . این داستان بر اساس رمان بنگالی در سال 1953 ساخته شده است ،>فئودالیسم در بنگال در طی ...
آزادی، واجب تر از نان شب! | ایران گلوبالآزادی، واجب تر از نان شب! | ایران گلوبال

آزادی، واجب تر از نان شب! | ایران گلوبال

· اقبالی عزیز، شاید این قسمت از مقاله ی من که در حقیقت از یک کتاب است تحت عنوان«ایران در آستانه انقلاب دموکراتیک» به برخی از پرسشها ی شما در مورد اقدامات مهم یا به قول شما اولویتها پاسخ دهد:لینک ...